Wieś
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
K
1
Wroński Antoni 38 ksiądz
1
Wroński Antoni
38
ksiądz
K
Pust Jan 22 organista
K
Pacyna Stanisław 27 gospodarz
K
Antoni 40 fornal
K
Tomasz 16 szredniak
K
Agata 18 dziewka
K
K
2
Przygoda Andrzej 32
41
Jak obok
31
K
Przygoda Franciszka 28 ż Jak obok
28
K
- - - - Przygoda Walenty
N
s
K
Przygoda Tekla 5 c Jak obok
7
K
Przygoda Magdalena 1 c ------------
K
Adam 12 służebny Jak obok
12
K
Przygoda Kazimierz 58 o Jak obok
57
K
Przygoda Anna 55 ż Jak obok
69
Kraszewice
Spis ludności Parafii Kraszewice dokonany w latach 1790 - 1791
Opracowano na podstawie materiałów Archiwum Głównym Akt Dawnych – zespół nr 64:
Komisja Porządkowa Cywilno-Wojskowa ziemi wieluńskiej i powiatu ostrzeszowskiego, 1790-1809
Niektóre nazwiska mace swoje oboczności ujednolicono i wpisano w postaci występującej w XIX wieku lub współcześnie. Przy niektórych nazwiskach mężatek
wpisano w nawiasach nazwisko panieńskie. Kolorem czerwonym oznaczono osoby występujące w naszym Drzewie genealogicznym (wg stanu opracowania
drzewa na dzień 31.05.2016). Numeracja domów w obu spisach nie ba tożsama ale mieszkańców domów wg spisu z 1791 roku zamieszczono w tym
opracowaniu obok tych samych mieszkańców wg spisu z 1790 roku (z pewnymi wyjątkami kiedy niektórych mieszkańców przypisano do innych wsi). yte
skróty objaśniono na końcu.
Spis opracował: Wojciech Gracz
1790
1791
1
Wieś
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
K
K
3
Górecki Kazimierz 43
44
Jak obok
38
K
Górecka Marianna 34 ż Jak obok
35
K
Górecki Maciej 15 s Jak obok
15
K
Górecka Rozalia 4 c Jak obok
5
K
K
4
Kwarciany Jakub 31
46
Jak obok
37
K
Kwarciana Agnieszka 28 Jak obok
30
K
Kwarciany Maciej 11 s ---------
K
Kwarciany Mateusz 6 s Jak obok
6
K
Kwarciany Wojciech 2 s ---------
K
Kwarciana Kunegunda 8 c Jak obok
8
K
K
5
Paszek Kacper 37
78
Jak obok
43
K
Paszek Marcjanna 34 ż Jak obok
35
K
Paszek Idzi N s Jak obok
1
K
Paszek Franciszka 7 c Jak obok
8
K
Paszek Tekla 5 c Jak obok
6
K
K
6
Szmaj Marcin 33
75
Jak obok
38
K
Szmaj Zofia 41 z Jak obok
47
K
Szmaj Mikołaj 16 s Jak obok
19
K
Szmaj Melchior 11 s Jak obok
11
K
Szmaj Wojciech 4 s Jak obok
5
K
Szmaj Małgorzata 7 c Jak obok
8
K
2
Wieś
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
K
7
Kowal Marcin 33
76
Jak obok
46
K
Kowal Katarzyna 32 z Jak obok
48
K
Kowal Franciszek 17 s Jak obok
24
K
Kowal Balcer 7 s Jak obok
8
K
K
8
Skiba Paw 34
74
Jak obok
33
K
Skiba Urszula 31 z Jak obok
26
K
Skiba Antoni 2 s ---------
K
Skiba Mikołaj N s ---------
K
Skiba Katarzyna 13 c Jak obok
12
K
K
9
Sobek Grzegorz 57
73
Jak obok
73
K
Sobek Marianna 49 z Jak obok
49
K
K
10
Kaczor Marcin 67
K
Kaczor Małgorzata 61 z
K
K
11
ach Bartłomiej 32
71
Jak obok
25
K
ach Jadwiga 26 z Jak obok
24
K
ach Andrzej 1 s Jak obok
2
K
ach Adam 56 ojciec Jak obok
62
K
K
12
Gracz Antoni 57
72
Jak obok
53
K
Gracz Marianna 37 z Jak obok
50
K
Gracz Antoni 8 s Jak obok
11
K
Gracz Wawrzyniec 5 s Jak obok
5
3
Wieś
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
K
Gracz Jan 22 s Jak obok
22
K
Gracz Małgorzata 26 z/synowa Jak obok
26
K
Gracz Anna
N
c
K
K
13
Beznota Kazimierz 34
70
Jak obok
33
K
Beznota Marianna 31 z Jak obok
31
K
Beznota Tomasz 15 s Jak obok
16
K
Beznota Szczepan 5 s Jak obok
6
K
Beznota Ewa 9 c Jak obok
10
K
K
14
Sobek Jan 37
69
Jak obok
wójt
K
Sobek Marianna 31 z Jak obok
K
Sobek Stanisław 8 s Jak obok
K
Sobek Józef 5 s Jak obok
K
Sobek Petronela 2 c ---------
K
Michał 39 parobek --------
K
Antoni
72
komornik
K
Magdalena
69
z
K
K
15
Szymanek Szymon 47
68
Jak obok
37
K
Szymanek Katarzyna 43 z Jak obok
28
K
Szymanek Mateusz 21 s ----------
K
Szymanek Franciszek 10 s Jak obok
12
K
Szymanek Józefa 5 c Jak obok
6
K
Regina 61 komornica Jak obok
52
K
Łucja 15 córka w/w Jak obok
15
4
Wieś
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
K
K
16
Tyjon Antoni 36
66
Jak obok
33
K
Tyjon Katarzyna 32 z Jak obok
36
K
Tyjon Grzegorz 12 s Jak obok
12
K
Tyjon Walenty 8 s Jak obok
7
K
Tyjon Marcin 5 s Jak obok
6
K
Tyjon Jadwiga 53 m Jak obok
81
K
K
17
Szmaj Grzegorz 36
67
Jak obok
32
K
Szmaj Domicela 24 z Jak obok → Szmaj Cecylia
20
K
Szmaj Bartłomiej 1 s Jak obok
2
K
K
18
Tyjon Piotr 71
65
Jak obok
65
K
Tyjon Zofia 63 z Jak obok
60
K
Tyjon Michał 13 s Jak obok
13
K
K
19
Noweta Wojciech 54
64
Jak obok
58
K
Noweta Konstancja 46 z Jak obok
52
K
Noweta Łukasz 20 s Jak obok
23
K
Noweta Antoni 17 s Jak obok
19
K
Noweta Urban 14 s Jak obok
15
K
Noweta Katarzyna 22 c Jak obok
25
K
K
20
Noweta Marcin 37
63
Jak obok
42
K
Noweta Rozalia 31 z Jak obok
30
K
Noweta Ludwik 14 s Jak obok
15
5
Wieś
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
K
Noweta Tomasz 10 s -----------
K
Noweta Wojciech 3 s Jak obok
4
K
Noweta Stanisław 78 ojciec Jak obok
72
K
Noweta Jadwiga 71 z Jak obok
67
K
K
21
Kofel Stanisław 34
62
Jak obok
33
K
Kofel Jadwiga 31 z Jak obok
22
K
Kofel Krystyna 10 c Jak obok
9
K
Kofel Aniela 8 c Jak obok
7
K
K
22
Tonecki Antoni 59 koscielny
61
Jak obok
51
K
Tonecka Zofia 37 z Jak obok
42
K
Tonecki Bernard 5 s Jak obok
6
K
Tonecka Anna 3 c Jak obok
3
K
K
23
Beznota Wojciech 32
60
Jak obok
41
K
Beznota Elżbieta 34 z Jak obok
28
K
Beznota Mikołaj 15 s Jak obok
15
K
Beznota Apolonia 13 c Jak obok
14
K
Beznota Magdalena 3 c Jak obok
4
K
Regina 56 komornica Jak obok
59
K
K
24
Kurowski Mateusz 47
59
Jak obok
36
K
Kurowska Regina 41 z Jak obok
43
K
Kurowski Jakub 9 s Jak obok
10
K
Kurowski Jan 21 s Jak obok
20
6
Wieś
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
K
Kurowska Franciszka 32 z/synowa Jak obok
22
K
Kurowska Barbara 23 c Jak obok
24
K
K
25
Karkoszka Bartłomiej 48
58
Jak obok
45
K
Karkoszka Regina 51 z Jak obok
42
K
Karkoszka Błażej 18 s Jak obok
19
K
Karkoszka Katarzyna 16 c Jak obok
12
K
Karkoszka Tekla 7 c Jak obok
7
K
Marcin
64
komornik
K
Małgorzata
63
z
K
K
26
Pawlik Jan 46
57
Jak obok
35
K
Pawlik Marianna 28 z Jak obok
32
K
Pawlik Błażej 13 s Jak obok
16
K
Pawlik Antonina 10 c Jak obok
12
K
Pawlik Estera 5 c --------
K
Pawlik Ewa 1 c Jak obok
2
K
K
27
Borek Paweł 37
56
Jak obok
43
K
Borek Bogumiła 28 z Jak obok
30
K
Borek Józef 5 s Jak obok
7
K
Borek Katarzyna 12 c Jak obok
13
K
Borek Julianna 3 c Jak obok
4
K
Borek Tekla
1
c
K
K
28
Woś Jan 34
55
Jak obok
34
7
Wieś
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
K
Woś Małgorzata 41 z Jak obok
30
K
Szymon
14
służący
K
K
29
Woś Szymon 44
54
Woś Szymon
37
komornik
K
Woś Magdalena 42 z WMagdalena
48
z
K
Tomasz
8
służący
K
30
Janiczek Józef 36
54
------------
K
Janiczek Rozalia 32 z Jak obok
33
K
Janiczek Władysław 9 s Jak obok
8
K
Janiczek Klara 2 c -----------
K
Janiczek Katarzyna 42 siostra -----------
K
K
31
Nowak Marcin 54
53
Jak obok
61
K
Nowak Jadwiga 57 z Jak obok
58
K
Nowak Szczepan 18 s Jak obok → Nowak Stefan
21
K
Nowak Wojciech 31 s Jak obok
30
K
Nowak Marianna 29 z/synowa Jak obok
28
K
K
32
Maciuszek Mikołaj 32
52
Jak obok
30
K
Maciuszek Zofia 28 z Jak obok
28
K
Maciuszek Józef 10 s Jak obok
11
K
Maciuszek Wojciech 6 s Jak obok
8
K
K
33
Gracz Wojciech 34
51
Jak obok
37
K
Gracz Franciszka 39 z Jak obok
22
8
Wieś
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
K
Gracz Kazimierz 12 s Jak obok
12
K
Agnieszka 53 matka Jak obok
69
K
K
34
Sabina Kazimierz 52
50
Jak obok
54
K
Sabina Marianna 55 z Jak obok
60
K
Sabina Maciej 23 s Jak obok
30
K
Sabina Agnieszka 22 c Jak obok
24
K
Maciej
11
służący
K
K
35
Wawrzek Władysław 32
wł. Oleksy
Władysław
49
Jak obok
31
K
Wawrzek Marianna 25 z Jak obok
25
K
Wawrzek Bartłomiej 3 s Jak obok
4
K
Wawrzek Małgorzata N c Jak obok
1
K
Brutkowska Marianna 48 Jak obok
57
K
K
36
ach Antoni 31
K
ach Katarzyna 39 z
K
ach Antoni 2 s
K
Rynkowski Piotr 63
K
Rynkowska Agnieszka 41 z
K
Małgorzata N c
K
K
37
Banaś Józef 33
48
Jak obok
32
K
Banaś Krystyna 27 z Jak obok
25
K
Banaś Józef 1 s ----------
K
Banaś Urszula 3 c Jak obok
4
9
Wieś
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
K
Jakub 53 komornik Jak obok
74
K
Katarzyna 36 z Jak obok
73
K
K
38
ażejewski Szymon 43
45
Kowal Szymon
38
K
ażejewska Małgorzata 36 z Kowal Małgorzata
43
z
K
ażejewski Wawrzyniec 10 s Kowal Wawrzyniec
10
c
K
ażejewska Magdalena 15 c -----------
K
ażejewska Marianna 13 c Kowal Marianna
14
c
K
K
39
Kaczor Zofia 53 wdowa Jak obok
45
K
Kaczor Mateusz 15 s Jak obok
16
K
K
40
Borek Adam 37
K
Borek Magdalena 26 z
K
Marianna 22 dziewka
K
Borek Szymon 72 o
K
Gertruda 34 komornica
K
Marianna 22 c w/w
K
K
41
Niewiedzki Szymon 34
40
Jak obok
38
K
Niewiedzka Regina 31 z Jak obok
30
K
Niewiedzki Błażej 9 s -----------
K
Nieiwedzki Wawrzyniec 6 s Jak obok
6
K
Niewiedzki Józef 3 s Jak obok
4
K
K
42
StępiWojciech 42
77
Jak obok
45
10
Wieś
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
K
StępiZofia 41 z Jak obok
35
K
StępiBartłomiej 6 s Jak obok
5
K
StępiMarek 1 s Jak obok
2
K
StępiJulianna 15 c ---------
K
K
43
Kowal Marcin 41
39
Jak obok
32
K
Kowal Wiktoria 35 z Jak obok
34
K
Kowal Franciszek 2 s Jak obok
3
K
Kowal Jan
1
K
Kowal Antonina 8 c Jak obok
10
K
Kowal Tekla 5 c Jak obok
5
K
Kowal Roch 20 Brat? Jak obok
22
służący?
K
Wincenty 14 pastucha ----------
K
Agnieszka 16 dziewka ---------
K
Jadwiga 54 matka ---------
K
ażej
10
służący
K
Marianna
23
służąca
K
K
44
Łyczkowski Andrzej 32
38
Jak obok
34
K
Łyczkowska Agata 31 z Jak obok
32
K
Łyczkowski Wojciech 6 s Jak obok
7
K
Łyczkowska Antonina 9 c Jak obok
10
K
Łyczkowska Apolonia
1
c
K
Marianna 15 dziewka ---------
K
Marcin
15
służący
K
Regina
26
służąca
11
Wieś
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
K
K
45
Pawłoski Łukasz 34
37
Jak obok
28
K
Pawłoska Ewa 36 z Jak obok
27
K
Pawloski Adam 12 s Jak obok
12
K
Pawloski Franciszek N s ---------
K
K
46
Idziek Piotr 53
90
Jak obok
54
K
Idziek Marianna 47 z Jak obok
43
K
Idziek Jan 12 s Jak obok
12
K
Idziej Błażej 11 s Jak obok
11
K
Idziek Katarzyna 7 c Jak obok
7
K
Małgorzata 18 dziewka Jak obok
24
K
Wojciech
53
komornik
K
Małgorzata
22
c w/w
K
K
47
Krzemieniecki Józef 31
36
Jak obok
36
Gościniec
K
Krzemieniecka Marianna 25 z Jak obok
33
K
Krzemieniecki Mateusz 9 s Jak obok
11
K
Krzemieniecki Józef 2 s Jak obok
2
K
Krzemieniecka Tekla
N
c
K
Helena 19 dziewka --------
K
K
48
Kaczor Paw 31
35
Jak obok
29
K
Kaczor Katarzyna 28 z Jak obok
25
K
Kaczor Józef 3 s Jak obok
4
K
Kaczor Apolonia N c Jak obok
1
12
Wieś
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
K
Kaczor Katarzyna 48 matka Jak obok
55
K
Marek 24 parobek --------
K
Antoni
16
służący
K
Marianna
19
służąca
K
K
49
Pomykała Jan 43
34
Jak obok
38
K
Pomykała Zofia 41 z Jak obok
36
K
Pomykała Idzi 10 s Jak obok
11
K
Pomykała Dorota 2 c Jak obok
3
K
K
50
Przybył Wojciech 57
33
Jak obok
53
K
Przybył Agnieszka 62 z ---------
K
Przybył Andrzej 23 s Jak obok
K
Przybył Grzegorz 32 komornik -zć Jak obok
K
Przybył Elżbieta 24 z Jak obok
K
Przybył Cecylia 7 c Jak obok
7
K
Przybył Ewa 3 c Jak obok
K
Jakub 31 komornik -----
K
Agata 24 z Jak obok
24
K
Marianna 2 c Jak obok
2
K
Apolonia N c Jak obok
1
K
K
51
Pietras Wawrzyniec 37
32
Jak obok
35
K
Pietras Marianna 32 z Jak obok
31
K
Pietras Marianna N c Jak obok
2
K
Katarzyna 48 komornica Jak obok
43
13
Wieś
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
K
K
52
Pietras Jan 32
31
Jak obok
33
K
Pietras Katarzyna 27 z Jak obok
27
K
Pietras Antoni 8 s Jak obok
8
K
Pietras Izydor 3 s Jak obok
5
K
Pietras Tomasz 1 s Jak obok
2
K
Małgorzata 43 wdowa komornica -------
K
Józefa 13 c ------
K
K
53
Mintus Paweł → Studziański Paw 26
30
Jak obok
33
K
Mintus Marianna 22 z Jak obok
24
K
Mintus Małgorzata 1 c Jak obok
2
K
Jakub 64 komornik -------
K
Katarzyna 68 z -------
K
Cecylia 13 c -------
K
K
54
Broda Wawrzyniec 42
29
Śniegula Wawrzyniec
36
K
Broda Małgorzata 35 z Śniegula Małgorzata
30
K
Broda Dorota 1 c Śniegula Dorota
2
K
Broda Grzegorz 63 --------
K
Broda Katarzyna 34 z --------
K
Broda Krystyna N c --------
K
StepiBartłomiej 64 Jak obok
67
K
StępiRegina 62 c Jak obok
54
K
Małgorzata
42
komornica
K
Józefa
14
c
14
Wieś
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
K
K
55
Kubera Błażej 52
28
Jak obok
47
K
Kubera Marianna 43 z Jak obok
40
K
Kubera Wojciech 1 s Jak obok
2
K
Kubera Elżbieta 12 c Jak obok
13
K
K
56
Przybył Mikołaj 38
27
Ciepły Mikołaj
27
K
Przybył Franciszka 35 z Ciepła Franciszka
25
z
K
Ciepły Andrzej
1
s
K
Przybył Ludwika 6 c Ciepła Ludwika
8
K
Przybył Marianna 4 c Ciepła Marianna
5
K
Przybył Jadwiga 58 matka Jadwiga
53
matka
K
K
57
Kubus Jakub 57 Jak obok
62
K
Kubus Marianna 58 z ----------
K
Kubus Adam
18
s
K
Kubus Szymon 33 s Jak obok
35
K
Kubus Rozalia 30 c/synowa Kubus Zofia
33
z
K
Kubus Jadwiga
7
c
K
Kubus Idzi 1 s ---------
K
Kubus Antonina 6 c Jak obok
7
córka Jakuba ?
K
Kubus Kunegunda 3 c ----------
K
K
58
Szala Franciszek 52
25
Jak obok
53
K
Szala Agnieszka 44 z Jak obok
48
K
Szala Kazimierz 30 s Jak obok
33
15
Wieś
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
K
Szala Bibianna 21 c ----------
K
Studziański Chryzostom
33
komornik
K
Golanowska Zofia
28
z
K
Marcin
3
s
K
K
59
pka Łukasz 57 Dziad
23
Jak obok
55
K
pka Franciszka 54 z Jak obok
50
K
pka Agnieszka 31 c Jak obok
31
K
Kepka Paweł N syn Agnieszki ----------
K
pka Tekla 4 córka Agnieszki Jak obok
5
K
K
60
Musiał Jan 53
24
Jak obok
37
K
Musiał Małgorzata 49 z Jak obok
35
K
Musiał Rozalia 15 c Jak obok
18
K
K
61
Piątkowski Antoni 47 Kramarz
19
Jak obok
57
K
Piątkowska Apolonia 48 z Jak obok
61
K
Piatkowski Wawrzyniec 19 s ----------
K
K
62
Iwan Wojciech → Walaszek Wojciech 46
20
Jak obok
51
K
Iwan Jadwiga → Walaszek Jadwiga 43 z Jak obok
40
K
Iwan Regina → Walaszek Regina 16 c Jak obok
17
K
Iwan Ambroży → Walaszek Ambroży 23 s Jak obok
18
K
18 z Jak obok
17
K
K
63
Musiał Grzegorz 37
21
Jak obok
39
16
Wieś
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
K
Musiał Katarzyna 27 z Jak obok
31
K
Musiał Grzegorz 11 s Jak obok
11
K
Musiał Szymon 81 ojciec Jak obok
90
K
Musiał Małgorzata 43 z/macocha Jak obok
41
K
K
64
Ewa 31 Skociarka Jak obok
43
K
Józefa 7 c Jak obok
10
K
---------- Agnieszka
3
K
K
65
Studziański Jan 29 ----------
K
Studziańska Katarzyna 24 z ----------
K
Studziańska Anna 63 matka
18
Jak obok
67
K
Studziańska Agata 21 c Jak obok
24
K
K
66
Szala Wojciech 38
17
Jak obok
51
K
Szala Zofia 34 z Jak obok
49
K
Szala Maciej 18 s Jak obok
20
K
Szala Ignacy 6 s Jak obok
11
K
Szala Klara 15 c Jak obok
15
K
Szala Michał 24 s Jak obok
25
K
Szala Małgorzata 21 z/synowa Jak obok
23
K
K
67
Olek Tomasz 42
16
Jak obok
31
K
Olek Marianna 37 z Jak obok
32
K
Olek Andrzej 3 s Jak obok
4
K
Olek Tekla 12 c Jak obok
13
17
Wieś
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
K
Olek Brygida 8 c Jak obok
10
K
K
68
Wróbel Michał 33
15
Jak obok
40
K
Wróbel Anna 36 z Jak obok
39
K
Rafał 16 służebny
K
Stanisław 49 Ojciec ? Jak obok
70
K
K
69
Lysik Paweł 38
K
Lysik Jadwiga 33 z
K
Lysik Stanisław 3
K
K
70
Broda Paw 61
14
Jak obok
38
K
Broda Regina 37 z Jak obok
31
K
Broda Stanisław 14 s Jak obok
15
K
Broda Bibianna 9 c Jak obok
11
K
K
71
Jarzyna Jakub 36 wójt
13
Jak obok
41
K
Jarzyna Rozalia 28 z Jak obok
28
K
Jarzyna Franciszek 10 s Jak obok
11
K
Jarzyna Wawrzyniec 8 s Jak obok
8
K
Jarzyna Idzi 3 s Jak obok
4
K
Jarzyna Michał N s Jak obok
1
K
Jarzyna Katarzyna 43 siostra Jak obok
54
K
K
72
Wujaś Grzegorz 30
11
Jak obok
30
K
Wujaś Agata 28 z Jak obok
28
18
Wieś
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
K
Wujaś Sebastian N s Jak obok
1
K
Jan
24
komornik
K
Ewa
23
z
K
Małgorzata
2
c
K
Marianna
1
c
K
Marianna
63
matka
K
K
73
Piorzyna Jan 32 Purzyna Jan
29
K
Piorzyna Rozalia 28 z Purzyna Rozalia
28
z
K
Piorzyna Aniela 9 c Purzyna Aniela
10
c
K
Purzyna Franciszek
11
s
K
Rynkowski Piotr
61
K
K
74
Konieczny Jan 32
K
Konieczna Ewa 23 z
K
Konieczna Małgorzata 1 c
K
Konieczna Marianna 44 matka
K
K
75
Szewc Błażej → Miniszewski Błażej 25
8
Jak obok
25
K
Szewc PetronelaMiniszewska Petronela 23 z Jak obok
25
K
- Szewc Franciszka
12
c
K
Szewc MariannaMiniszewska Marianna 5 c Jak obok
4
K
Szewc Tekla → Miniszewska Tekla 2 c Jak obok
3
K
Szewc DorotaMiniszewska Dorota N c -
K
K
9
Golanowski Grzegorz
31
19
Wieś
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
K
Golanowska Katarzyna
30
z
K
Golanowska Krystyna
6
c
K
Golanowska Marianna
1
c
K
76
Golanowski Szymon 71 Jak obok
81
K
Golanowska Agnieszka 11 c Jak obok
9
K
Golanowski Zachariasz 9 s Jak obok
10
K
Golanowski Marcin 3 wnuk ------
K
Golanowska Zofia 26 synowa -
K
Golanowska Katarzyna
13
c
K
K
77
Gałka Łukasz 37
10
Jak obok
38
K
Gałka Urszula 28 z Jak obok
30
K
Gałka Antoni N s Jak obok
1
K
Gałka ażej 72 o Jak obok
85
K
Gałka Regina 58 z Jak obok
54
K
Gałka Teresa 16 c -----------
K
K
78
Czuper Kazimierz 32
5
Czuper Kazimierz
30
K
Czuper Helena 23 z jak obok
24
K
Czuper Regina 4 c jak obok
4
K
Wincenty 12 służebny Filip
11
służący
K
Leszczyński Józef 22 ? Jak obok
30
K
Leszczyńska Zofia 31 z Jak obok
34
K
Leszczyńska Aniela 6 c Jak obok
7
K
Leszczyńska Bogumiła 3 c Jak obok
3
K
Leszczyńska Barbara N c Jak obok
1
20
Wieś
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
K
K
79
Golanowski Walenty 33
6
Jak obok
41
K
Golanowska Marianna 25 z Jak obok
30
K
Golanowski Karol 2 s Jak obok
3
K
Golanowski Dionizy N s Jak obok
1
K
Golanowska Antonina 5 c Jak obok
6
K
Jan 11 pastucha Antoni
14
służący
K
Golanowska Zofia 68 matka Zofia
62
komornica
K
Paweł 65 brat matki Jak obok
60
K
K
80
Ciomek Walenty 47
3
Ciomek Walenty
60
K
Ciomek Jadwiga 45 z Ciomek Marianna ?
55
z
K
Ciomek Łukasz 19 s Ciomek Łukasz
31
s
K
Wróbel Antoni 31 zć
4
Wróbel Antoni
31
K
Ciomek Agnieszka (Wróbel Agnieszka) 24 z/c Wróbel Agnieszka
23
K
Wróbel Agnieszka 3 c/wnuczka Wróbel Agnieszka
4
c
K
K
81
Kamieński Antoni 62 Leśniczy
K
Kamieński Antoni 19 s
K
Kamieński Jan 17 s
K
Kamieński Antoni 54 ? s
K
Kamieńska Dorota 50 z
K
Kamieński Tadeusz 12 s
K
Kamieńska Anna 18 c
K
Kamieńska Tekla 10 c
K
21
Wieś
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
K
82
Harwes Paweł 37
88
Jak obok
K
Harwes Zofia 34 z Jak obok
K
Harwes Benedykt 4 s Jak obok
K
Harwes Izydor 2 s Jak obok
K
Harwes Józefa
10
c
K
Harwes Grzegorz N s
Harwes Michał
2
K
Harwes Regina 74 matka
K
Regina 33 komornica Jak obok
26
K
Wojciech 1 s w/w Jak obok
4
K
Antoni
N
s w/w
K
K
83
Kofel Jakub 22
87
Jak obok
23
K
Kofel Marianna 28 z Jak obok
28
K
Kofel Kazimierz 7 s Jak obok
8
K
Kofel Urszula
1
K
Franciszek 20 parobek Jak obok
22
K
Hęciński Antoni 75 ----------
K
Hęcińska Magdalena 65 z ----------
K
Jadwiga
62
komornica
K
Marianna
25
c
K
K
84
Kusy Andrzej 43
86
Jak obok
31
K
Kusy Marianna 38 z ---------------
K
Kusy Gertruda
23
K
Kusy Marcin 21 s Jak obok
20
K
Kusy Marianna 14 c Jak obok
16
22
Wieś
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
K
Kusy Jadwiga 10 c Jak obok
12
K
Nowacki Jan 73 dziad Jak obok
72
K
Nowacka Marianna 76 z w/w Jak obok
47
K
K
85
Kosmala Kazimierz 32
85
Jak obok
32
komornik
K
Kosmala Katarzyna 25 z Jak obok
25
K
Kosmala Jan Kanty 8 s Jak obok
9
K
Kosmala Marianna 1 c ---------
K
Kosmala Łucja 45 matka Jak obok
50
K
Kosmala Stanisław 38 Jak obok
31
K
Kosmala Małgorzata 43 z Jak obok
38
K
Marcin 15 służebny -----------
K
Marianna 16 dziewka ----------
K
Marianna
22
służąca
K
K
86
Wujaś Wojciech 34
84
Jak obok
28
K
Wujaś Franciszka 23 z Jak obok
24
K
Wujaś Marianna N c Jak obok
1
K
Regina 23 dziewka --------
K
Zofia 82 matka Jak obok
53
K
Józef
14
służący
K
K
87
Wujaś Marek 23
83
Jak obok
25
K
Wujaś Agnieszka 35 z Jak obok
27
K
Wujaś Domicela 2 c -------------
K
Wujaś Marianna 1 c Jak obok
2
23
Wieś
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
K
Wujaś Marianna 58 matka Jak obok
51
K
Wujaś Gertruda 22 córka Marianny ---------
K
Domicela
11
służąca
K
K
88
Ciapski Tomasz 35
80
Jak obok
37
K
Ciapska Katarzyna 32 z Jak obok
34
K
Ciapski Klemens 3 s --------
K
Ciapska Łucja 1 c ---------
K
K
89
Czuper Michał → Ciapski Michał 36
79
Ciapski Michał
34
K
Czuper AgataCiapska Agata 26 z Ciapska Agata
30
z
K
Czuper Wojciech → Ciapski Wojciech 3 s Ciapski Wojciech
4
K
K
90
Pacyna Józef 33
81
Jak obok
37
K
Pacyna Małgorzata 27 z Jak obok
29
K
Pacyna Apolonia 2 c Jak obok
4
K
Pacyna Stefan 56 ojciec Jak obok
57
K
Pacyna Marianna 38 z/macocha Jak obok
42
K
Marcin 13 służebny Jak obok
11
K
? Zofa
23
służąca
K
Roch
1
wychowaniec
K
K
K
91
Studziański Szymon 38 Włodarz
82
Jak obok
37
Skociarz
K
Studziańska Ewa 38 z Jak obok
36
K
Studziański Bartłomiej 4 s Jak obok
6
24
Wieś
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
K
Studziańska Scholastyka 9 c Jak obok
11
K
Studziańska Bibianna 1 c Jak obok
2
K
Studziańska Tekla
N
K
Winnicki Antoni 62
K
Winnicka Barbara 53 z
K
Winnicki Wojciech 23 s
K
Winnicki Woncenty 11 s
K
K
92
Konopnicki Paweł 43
89
Jak obok
37
K
Konopnicka Magdalena 41 z Jak obok
32
K
Agnieszka 32 komornica Jak obok
42
K
Marianna
12
służąca
K
K
93
Niestojewski Piotr 32 Malarz
K
Niestojewska Domicela 27 z
K
Niestojewski Andrzej N s
K
Wojtasiak Jadwiga 68 komornica
K
Wojtasiak Marianna 47 c
K
Wojtasiak Marianna 25 c
K
Zofia 32 c
K
Jadwiga 3 córka Zofii
K
K
7
Dąbek Jakub
25
K
Dąbek Zofia
20
z
K
Dąbek Barbara
3
c
K
Bartłomiej
18
s
25
Wieś
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
K
Barbara
50
komornica
K
G
G
1
Tułaza Adam 45 ynarz
1
Jak obok
46
G
Tułaza Zofia 60 z Jak obok
61
z
G
Tułaza Adam 6 s -----------
G
Łuszczek Jan 22 zięć Jak obok
33
zć
G
Łuszczek Zofia (Tułaza Zofia) 19 z/c Jak obok
20
z
G
Jan 11 pastuch Jak obok
11
pastuch
G
Apolonia 34 dziewka ------------
G
----------------- Marianna
35
służąca
G
G
2
Tułaza Jakub 34 Młynarz
2
Jak obok
35
G
Tułaza Marcjanna 27 z Jak obok
28
z
G
Tułaza Roch 7 s Jak obok
8
s
G
----------------- Tułaza Józef
6
s
G
Tułaza Mikołaj 3 s Jak obok
4
s
G
Tułaza Marianna 14 c Jak obok
14
G
Tułaza Agnieszka 12 c Jak obok
12
G
Tułaza Urszula 9 c Jak obok
10
G
Tułaza Julianna N c Jak obok
1
G
Ignacy
27
służący
G
G
3
Zdych Bazyli 46 Jak obok
47
G
Zdych Jadwiga 42 z Jak obok
42
Głuszyna
26
Wieś
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
G
Zdych Grzegorz 12 s Jak obok
13
G
Zdych Helena 14 c ----------
G
Zdych Dorota 4 c Jak obok
5
G
Jan 19 parobek ---------------
G
Łucja 13 pasterka -----------------
G
Scholastyka 9 wychowanica Jak obok
10
G
Józef
16
służący
G
G
4
Zdych Błażej 93 młynarz Jak obok
64
G
Zdych Katarzyna 46 z Jak obok
47
G
Zdych Stanisław 23 s Jak obok
24
G
Zdych Jan 6 s Jak obok
7
G
Wojciech 20 parobek Jak obok
21
G
Jakub 15 pastuch Jak obok
16
G
Łucja 46 dziewka --------------
G
Apolonia
19
służąca
G
G
5
Kałuża Wojciech 40 młynarz
5
Jak obok
21
G
Kałuża Rozalia 33 z Jak obok
34
G
Kałuża Andrzej 11 s Jak obok
12
G
Kałuża Łukasz 9 s Jak obok
10
G
------------- Kałuża Stanisław
N
s
G
Kałuża Agata 7 c Jak obok
8
G
Kałuża Barbara 5 c Jak obok
6
G
Kałuża KatarzynaKała Scholastyka 3 c Kałuża Scholastyka
4
c
G
Marianna 20 dziewka Jak obok
21
27
Wieś
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
G
Roch 44 komornik Jak obok
45
G
Kunegunda 37 z Jak obok
38
G
Jan 6 s Jak obok
7
G
Julianna 3 c Jak obok
4
G
G
6
Kałuża Balcer 50 młynarz
6
Jak obok
51
G
Kałuża Jadwiga 27 z Jak obok
29
G
Kałuża Paw 7 s Jak obok
8
G
Kałuża Ludwik 4 s Jak obok
6
G
Kałuża Antoni 1 s -----------
G
------------- Paweł
20
zć
G
Kałuża Katarzyna 15 c Katarzyna (Kała Katarzyna)
16
z
G
--------------- Kałuża Dorota
N
c
G
Katarzyna 14 pasterka Jak obok
15
G
G
7
Kałuża Benedykt 36
7
Jak obok
31
G
Kałuża Brygida 24 z Jak obok
25
G
Kałuża Łukasz 8 s Jak obok
9
G
Kałuża Petronela 6 c Jak obok
7
G
G
8
Bednarek Tomasz 32
8
Jak obok
33
G
Bednarek Elżbieta 22 z Jak obok
23
G
Bednarek Petronela 5 c Jak obok
6
G
---------------------- Bednarek Zofia
N
c
G
Franciszek 13 parobek ---------
G
Józef 11 pastuch Jak obok
12
służący
28
Wieś
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
G
Gertruda 24 dziewka ----------------
G
Franciszek
21
służący
G
G
9
Bednarek Wojciech 46
9
Jak obok
47
G
Bednarek Regina 38 z Jak obok
31
G
-------------- Bednarek Mikołaj
17
s
G
------------- Bednarek Wojciech
9
s
G
Bednarek Alexy 6 s Jak obok
8
G
Bednarek Józef 5 s Jak obok
6
G
Bednarek Michał 2 s Jak obok
3
G
Bednarek Rafał N s Jak obok
1
G
---------------- Bednarek Agata
16
c
G
Bednarek Łucja 3 c Jak obok
4
G
Jan 18 parobek ----------
G
Wojciech 7 pastuch -----------
G
Agata 12 dziewka --------------
G
G
10
Adamus Mateusz 26
11
Jak obok
29
G
Adamus Urszula 24 z Jak obok
25
G
Adamus Andrzej 3 s Jak obok
4
G
Adamus Franciszka N c Jak obok
1
G
Adamus Fabian
11
s
G
Szymon 11 pastuch ------------
G
Agata 14 dziewka ------------
G
Adamus Marianna 78 matka Jak obok
58
G
Szymon 22 syn w/w Jak obok
20
29
Wieś
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
G
G
11
Adamus Mateusz 33
10
Jak obok
33
G
Adamus Apolonia 32 z Jak obok
34
G
Adamus Fabian 10 s ------------
G
Adamus Jan
18
s
G
Adamus Bartłomiej 6 s Jak obok
7
G
G
12
Karkoszka Paw→ Karkoszka Wojciech 22 12 Jak obok
20
G
Karkoszka Agnieszka 24 z ----------------
G
Karkoszka Stanisław 15 s ----------------
G
Karkoszka Szymon
10
s
G
Karkoszka Łucja 8 c Jak obok
9
G
Karkoszka Barbara 4 c Jak obok
5
G
Marianna 70 Siostra ?? Jak obok
71
komornica
G
Agnieszka
40
matka
G
G
13
Czerwonka Michał 56
17
Jak obok
57
G
Czerwonka Katarzyna 53 z Jak obok
35
G
Czerwonka Wojciech 35 s Jak obok
36
G
Czerwonka Agnieszka 24 z Jak obok
25
G
Czerwonka Bartłomiej 32 s Jak obok
30
G
Czerwonka Marcin 44 wdowiec Jak obok
31
G
Czerwonka Stanisław 8 s Jak obok
9
s
G
Czerwonka Grzegorz 2 s Jak obok
3
G
Czerwonka Marianna 4 c Jak obok
5
G
Czerwonka Ewa
N
c
30
Wieś
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
G
Wojciech 21 parobek
G
Agata
16
służąca
G
G
14
Baś Jan 41
16
Jak obok
41
G
Baś Łucja 39 c Jak obok
40
G
Baś Andrzej 3 s Jak obok
3
G
Baś Jan 3 s ? -----------
G
Baś Bartłomiej N s Jak obok
1
G
Grzegorz 18 pastuch Jak obok
19
służący
G
Baś Marianna 77 matka Jak obok
78
G
Jan
3
wychowaniec
G
G
15
Baś Szczepan 33
13
Jak obok
34
G
Baś Regina 24 z Jak obok
25
G
Baś Kazimierz 8 s Jak obok
7
G
Baś Grzegorz 4 s Jak obok
5
G
Baś Sebastian 3 s Jak obok
4
G
Baś Agnieszka 9 c Jak obok
10
G
Baś Krystyna 7 c ---------------
G
Baś Tekla N c Jak obok
1
G
G
16
Antczak Piotr 83
14
---------------
G
Antczak Katarzyna 47 z Jak obok
48
G
Antczak Agnieszka 12 c Jak obok
13
G
Antczak Jadwiga 8 c Jak obok
9
G
Antczak Marek 32 zć Jak obok
33
31
Wieś
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
G
Antczak Katarzyna 14 z Jak obok
16
G
Jan 19 parobek ---------------
G
Walenty 6 wychowaniec Jak obok
7
służący
G
Stanisław 55 dziad
G
Wojciech
23
służący
G
G
17
Pietrzyniec Tomasz 43
15
Jak obok
44
G
Pietrzyniec Marianna 22 z Jak obok
23
G
Pietrzyniec Marcin 1 s ----------------
G
Pietrzyniec Helena 8 c Jak obok
8
G
Pietrzyniec Agnieszka 39 siostra Jak obok
56
komornica
G
Pietrzyniec Zofia 73 siostra Jak obok
77
komornica
G
G
18
Binięda Grzegorz 57
29
Jak obok
58
G
Binięda Regina 61 z Jak obok
61
G
G
19
Grzesiak Stanisław 33 Gościnny
28
Gościnny StanisławGrzesiak
Stanisław
34
G
Grzesiak Zofia 26 z Jak obok
27
G
Grzesiak Mikołaj 7 s Jak obok
7
G
Grzesiak Gertruda 9 c Jak obok
9
G
Grzesiak Tekla 5 c Jak obok
5
G
Grzesiak Ewa N c -----------------
G
Roch 24 parobek ---------------
G
Józef 12 pastuch -----------------
G
Zofia 24 dziewka Jak obok
25
służąca
G
Tomasz
25
służący
32
Wieś
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
G
Benedykt
16
służący
G
G
20
Anioł Paweł 23
27
------------
G
Anioł Elżbieta 50 z ------------
G
Anioł Marianna 74 matka Marianna
75
komornica
G
Łucja 25 komornica Kryś Łucja
26
mąż Kryś Jan
G
Michał 6 s w/w ------------
G
Piotr 4 s Kryś Piotr
5
G
Andrzej 2 s Kryś Andrzej
3
G
Kryś Franciszek
N
G
G
21
Łatka Mikołaj 30
26
Jak obok
31
G
Łatka Wiktoria 27 z Jak obok
28
G
Łatka Józef
7
s
G
Łatka Bazyli 3 s Jak obok
4
G
Łatka Tekla 11 c Jak obok
10
G
Łatka Konstancja 5 c Jak obok
5
G
Łatka Marianna N c Jak obok
1
G
Mikołaj 10 pastuch Jak obok
12
służący
G
Łatka Regina 50 matka Jak obok
51
G
G
22
Kryś Andrzej 42
25
Jak obok
43
G
Kryś Zofia 30 z Jak obok
31
G
Kryś Walenty 15 s Jak obok
15
G
Kryś Kazimierz 8 s Jak obok
10
G
Kryś Roch 2 s Jak obok
3
33
Wieś
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
G
Kryś Urszula 16 c Jak obok
18
G
Kryś Magdalena 10 c Jak obok
12
G
Kryś Apolonia 4 c Jak obok
6
G
Kryś Teresa
N
c
G
G
23
Kowal Balcer 22
24
Jak obok
23
G
Kowal Agata 18 z Jak obok
20
G
Kowal Agnieszka
N
c
G
Katarzyna 8 pasterka Jak obok
12
służąca
G
Marianna 4 wychowanka Jak obok
6
wychowanka
G
G
24
Ratuszny Jakub 53
22
Jak obok
75
G
Ratuszna Małgorzata 51 z Jak obok
61
G
Ratuszny Roch
23
s
G
Ratuszny Szymon 10 s ------------
G
Ratuszny Paweł 7 s Jak obok
7
G
Ratuszna Barbara 12 c Jak obok
12
G
Wojciech
53
komornik
G
Apolonia
35
z
G
G
25
Binięda Paweł 24
21
Jak obok
25
G
Binięda Agata 28 z Jak obok
29
G
Binięda Szczepan
N
s
G
Binięda Gertruda 2 c Jak obok
3
G
Skowroński Jan 60 dziad Jak obok
60
komornik
G
Skowrońska Marianna 57 z Jak obok
67
34
Wieś
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
G
G
26
Ługowski Piotr 25 Jak obok
26
G
Ługowska Katarzyna 34 z Jak obok
35
G
Ługowski Wawrzyniec 10 s Jak obok
10
G
Ługowska Petronela 6 c Jak obok
7
G
Ługowska Jadwiga 3 c ---------------
G
Barbara pasterka
G
Stanisław
18
służący
G
G
27
Kowal Jakub 43
20
Jak obok
44
G
Kowal Zofia 56 z Jak obok
56
G
Kowal Łukasz 21 s Jak obok
14
G
Bartłomiej 8 pastuch Jak obok
9
slużący
G
G
28
Wróbel Jakub 32
19
Jak obok
33
G
Wróbel Monika 30 z Jak obok
40
G
Wróbel Grzegorz 8 s Jak obok
10
G
Wróbel Marianna 13 c Jak obok
13
G
Wróbel Teresa 12 c Jak obok
12
G
Wróbel Katarzyna 14 c Jak obok
15
G
Wróbel Antonina 4 c ---------------
G
G
29
Pomykała Andrzej 40
18
Jak obok
41
G
Pomykała Katarzyna 21 z Jak obok
21
G
Pomykała Alexy 18 s Jak obok
19
G
Pomykała Piotr 6 s Jak obok
7
35
Wieś
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
G
------------------ Pomykała Stanisław
6
s
G
Pomykała Klemens
N
s
G
Pomykała Magdalena 14 c Jak obok
15
G
Pomykała Marianna 12 c Jak obok
13
G
Pomykała Salomea 2 c ---------------
G
G
30
Głuch Błażej 77
30
Jak obok
78
G
Głuch Marianna 58 z Jak obok
69
G
Głuch Urban 21 s Jak obok
22
G
Głuch Barbara (Łuszczek Barbara) 17 z Jak obok
16
G
Głuch Jan 24 s ----------
G
Rozalia 18 wychowanka Jak obok
20
G
Agnieszka 12 wychowanka Jak obok
13
G
G
31
Haręża Stanisław 53 Jak obok
54
G
Haręża Katarzyna 40 z Jak obok
40
G
Haręża Mikołaj 13 s Jak obok
15
G
Haręża Sebastian 8 s Jak obok
10
G
Haręża Jan Kanty 3 s Jak obok
4
G
Haręża Apolonia 11 c Jak obok
12
G
Haręza Jadwiga 5 c Jak obok
8
G
Haręża Teresa 3 c Jak obok
4
G
G
32
Haręża Michał 31
31
Jak obok
31
G
Haręża Elżbieta 20 z Jak obok
21
G
Haręża Andrzej 16 s Jak obok
16
36
Wieś
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
G
Haręża Juliann 2 c ---------------
G
Haręża Katarzyna N c Jak obok
1
G
Haręża Zofia 83 matka ---------------
G
Barbara 12 pasterka -----------------
G
Antonina 1 wychowanka ----------------
G
G
33
Grzesiek Augustyn 33
33
Jak obok
36
G
-------- Grzesiek Rozalia
16
z
G
Grzesiek Brygida 3 c Jak obok
4
c
G
Marianna 18 służebna -----------
G
Grzesiek Jakub 25 brat Jak obok
27
brat
G
Grzesiek Ewa (Haręża Ewa) 19 z Jak obok
20
z
G
Grzesiek Zofia 29 siostra ------------
G
Grzesiek Szymon 83 ojciec Jak obok
83
ojciec
G
---------- Stanisław
10
służący
G
-------------- Maciej
13
służący
G
G
34
Załomski Wincenty 32
34
Jak obok
33
G
Załomska Regina 23 z Jak obok
24
G
Załomski Mikołaj 2 c Jak obok
3
G
Załomski Walenty N s Jak obok
1
G
Załomska Krystyna 4 c Jak obok
7
G
Maciej 12 służebny -----------
G
Ewa 13 służebna -----------
G
Jan
19
służący
G
Antoni
32
komornik
37
Wieś
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
G
Małgorzata
34
z
G
G
35
Niewie Mateusz 40
35
Jak obok
31
G
Niewie Konstancja 43 z Jak obok
53
G
Niewie Filip 17 s Jak obok
18
G
Niewie Bartłomiej 15 s Jak obok
15
G
Niewie Łukasz 23 s ---------
G
Niewie Elżbieta 17 z Jak obok
19
synowa
G
Niewie Fabian 3 s Jak obok
4
G
Niewie Marianna 14 c Jak obok
16
G
Niewie Helena 9 c Jak obok
10
G
Niewie Józefa 7 c Jak obok
7
G
Jan
21
służący
G
G
36
Łuszczek Kazimierz 21
36
Jak obok
22
G
Łuszczek Dorota 16 z Jak obok
19
G
-------------- Szymon
27
G
Katarzyna (pv Baś Katarzyna) 48 teściowa Jak obok
47
G
Roch 7 s w/w Jak obok
8
G
Łukasz 4 s w/w Jak obok
6
G
Józefa 9 c w/w Jak obok
11
G
Bartłomiej 17 parobek -----------
G
Wincenty 10 pastuch -----------
G
Klara 20 dziewka Jak obok
21
G
Ignacy
13
służący
G
38
Wieś
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
G
37
Łuszczek Łukasz 43
37
Jak obok
44
G
Łuszczek Katarzyna 44 z Jak obok
53
G
Łuszczek Franciszek
19
s
G
Łuszczek Helena (Zdych Helena)
15
z
G
Łuszczek Marcin 8 s Jak obok
9
G
Łuszczek Walenty 5 s Jak obok
7
G
Łuszczek Wojciech 3 s Jak obok
4
G
Łuszczek Bonawentura
15
s
G
Łuszczek Marianna 12 c Jak obok
12
G
Łuszczek Kunegunda 10 c Jak obok
10
G
Wawrzyniec 22 parobek
G
Franciszek 18 Szredniak
G
Jadwiga 21 dziewka
G
? Helena
18
służąca
G
G
38
Sibiński Maciej 40
38
Jak obok
41
G
Sibińska Agata 27 z Jak obok
28
G
Sibiński Walenty 8 s Jak obok
8
G
Sibiński Antoni 7 s Jak obok
7
G
Sibińska Teresa 3 C Piotra Jak obok
4
G
Sibiński Tomasz 48 komornik Jak obok
49
G
Sibińska Regina 32 z Jak obok
35
G
Sibiński Józef 2 Syn Macieja Jak obok
4
G
Sibińska Monika 7 c Jak obok
8
G
Madra Piotr 50 komornik Jak obok
51
G
Madra Elżbieta 28 z Jak obok
29
39
Wieś
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
G
Sibiński Wojciech 20 Syn Tomasza Jak obok
12
G
Sibińska Marianna 17 córka Tomasza Jak obok
18
G
G
39
Sibiński Szczepan 70
39
Jak obok
71
G
Sibińska Marianna 40 z Jak obok
41
G
Sibiński Benedykt 15 s Jak obok
18
G
Sibińska Jadwiga (Baś Jadwiga)
28
G
Marianna 17 służebna ---------------
G
Sibińska Marianna 89
matka
Jak obok 84
G
Jan 28 zc Jak obok
27
G
? Helena (Sibińska Helena) 24
z (córka
Szczepana)
Jak obok
25
G
? Gabriel 2 s Jak obok
3
G
Antonina 3 c Jak obok
4
G
Ignacy 12 służebny ----------
G
Walenty 55 komornik ----------
G
Rozalia 75 z Jak obok
67
G
Jakub
10
służący
G
G
40
Sibiński Wojciech 27
40
Jak obok
28
G
Sibińska Zuzanna 28 z Jak obok
29
G
Sibiński Jakub 9 s Jak obok
10
G
Sibiński Adam 1 s Jak obok
2
G
---------------- Sibiński Tomasz
N
s
G
Sibińska Marianna 6 c Jak obok
8
G
Sibińska Zofia 3 c --------------
G
40
Wieś
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
G
41
Sibiński Antoni 36
41
Jak obok
37
G
Sibińska Rozalia 35 z Jak obok
36
G
Sibiński Bartłomiej 14 s Jak obok
15
G
Sibiński Mikołaj 8 s Jak obok
10
G
Sibiński Alexy 2 s Jak obok
3
G
Sibińska Marianna 7 c Jak obok
10
G
Sibińska Antonina 6
c
Jak obok 6
G
G
42
Sibiński Szymon 36
42
Jak obok
36
G
Sibińska Cecylia 28 z Jak obok
29
G
Sibiński Andrzej 3 s Jak obok
4
G
Sibiński Stanisław N s Jak obok
1
G
Sibińska Józefa 8 c Jak obok
7
G
Sibińska Marianna 7 c Jak obok
8
G
G
43
Sibiński Mikołaj 56
43
Jak obok
57
G
Sibińska Marianna 35 z Jak obok
36
G
Sibiński Maciej 21 s Jak obok
21
G
Sibińska Elżbieta 17 c? z/synowa Jak obok
18
G
----------- Sibińska Łucja
N
c
G
Sibińska Marianna 12 c Jak obok
15
G
Sibińska Katarzyna 8 c Jak obok
10
G
Katarzyna 16 dziewka
G
G
44
Sibiński Grzegorz 36
44
Jak obok
37
G
Sibińska Barbara 41 z Jak obok
37
41
Wieś
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
G
Sibiński Stanisław 7 s Jak obok
9
G
Sibiński Marcin 2 s Jak obok
3
G
Sibińska Elżbieta 12 c Jak obok
12
G
Sibińska Tekla
N
c
G
G
45
Marzański Jan → Madra Jan 40
55
Jak obok
42
G
Marzańska AgnieszkaMadra Agnieszka 26 z Jak obok
33
G
Marzański Marcin → Madra Marcin 5 s Jak obok
5
G
Marzański PiotrMadra Piotr N s Jak obok
1
G
Marzańska KatarzynaMadra Katarzyna 9 c Jak obok
12
G
G
46
Niewiedzki Paw 33
45
--------------
G
Niewiedzka Gertruda 37 z Jak obok
28
G
Niewiedzki Mateusz 11 s Jak obok
10
G
Niewiedzki Jakub 9 s Jak obok
9
G
Niewiedzki Wincenty 7 s Jak obok
7
G
Niewiedzki Wojciech 1 s Jak obok
2
G
Niewiedzki Józef
N
s
G
Niewiedzka Zofia 12 c Jak obok
12
G
Niewiedzka Zofia 5 c Jak obok
4
G
G
47
dzia Antoni 32
46
Jak obok
33
G
dzia Bogumiła (Adamczewska Bogumiła) 26 z Jak obok
28
G
dzia Mikołaj 8 s Jak obok
7
G
dzia Franciszek
N
G
dzia Antonina 2 c Jak obok
3
42
Wieś
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
G
dzia Katarzyna 20 siostra Jak obok
19
G
Józef 10 pastuch ----------------
G
G
48
Pierun Tomasz 42
47
Jak obok
43
G
Pierun Małgorzata 28 z Jak obok
27
G
Pierun Filip 10 s Jak obok
10
G
Pierun Wincenty 4 s Jak obok
5
G
Pierun Walenty 2 s Jak obok
8
G
Pierun Balcer 1 s Jak obok
2
G
Pierun Magdalena 12 c Jak obok
12
G
Pierun Tekla 6 c Jak obok
6
G
Marcin 21 parobek Jak obok
22
służący
G
G
49
Garncarz Jan 23
60
Jak obok
25
G
Garncarz Franciszka 21 z Jak obok
24
G
Garncarz Elżbieta N c Jak obok
1
G
Garncarz Barbara 40 matka Jak obok
47
G
G
50
Marek Marcin 25
48
Jak obok
26
G
Marek Łucja 26 z Jak obok
27
G
Marek Urszula 5 c Jak obok
6
G
Marek Julianna 2 c Jak obok
4
G
Marek Katarzyna N c Jak obok
1
G
Jan 18 parobek ----------
G
Marcin 12 pastuch Jak obok
12
służący
G
43
Wieś
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
G
51
Mucha Franciszek 31
49
Jak obok
32
G
Mucha Rozalia 29 z Jak obok
30
G
Mucha Rafał 11 s Jak obok
12
G
Mucha Mateusz 8 s Jak obok
9
G
Mucha Felicjan 5 s Jak obok
7
G
Mucha Marcin 1 s Jak obok
2
G
Mucha Marianna 13 c Jak obok
13
G
Ewa 43 komornica Jak obok
35
G
Marianna 5 c w/w Jak obok
7
G
G
52
Buda Jan 37 Jak obok 24
G
Buda Ewa 34 z Jak obok
35
G
Andrzej 18 parobek --------------
G
? Kunegunda
17
G
G
53
Lis Tomasz 33
51
Jak obok
36
G
Lis Jadwiga 24 z Jak obok
25
G
Lis Zofia 3 c Jak obok
4
G
Lis Teresa 2 c Jak obok
2
G
G
54
Piszczałka Dominik 33
53
Jak obok
31
G
Piszczałka Marianna 29 z Jak obok
31
G
----------- Piszczałka Józef
7
s
G
Piszczałka Zofia 15 c ------------------
G
Piszczałka Tekla 14 c Jak obok
12
G
Piszczałka Marianna 7 c Jak obok
9
44
Wieś
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
G
---------------- Piszczałka Cecylia
3
c
G
Piszczałka Marianna N c Jak obok
1
G
G
55
Gabryś Paweł 37
57
Jak obok
38
G
Gabryś Marianna 34 z Jak obok
35
G
Gabryś ażej 1 s Jak obok
2
G
Gabryś Marianna 8 c Jak obok
9
G
Roch 14 służebny ----------------------
G
------------------- Filip
16
służący
G
G
56
Wysota Jan 25
58
Jak obok
24
G
Wysota Marcjanna 22 z Jak obok
22
G
Wysota Kazimierz N s Jak obok
1
G
Marianna 33 Wdowa ? ---------------
G
Wojciech
8
służący
G
G
57
Piskorek Jan 34
G
Piskorek Regina 30 z
G
Piskorek Stanisław 8 s
G
Piskorek Marianna 6 c
G
Piskorek Julianna 3 c
G
G
58
Rybka Michał 64
67
Jak obok
67
G
Rybka Elżbieta 52 z Jak obok
53
G
Rybka Fabian 12 s Jak obok
13
G
Rybka Maciej 10 s Jak obok
11
45
Wieś
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
G
Rybka Salomea 8 c Jak obok
10
G
G
59
Mrówka Stanisław 22
62
Jak obok
23
G
Mrówka Marianna 21 z Jak obok
22
G
Mrówka Józef 3 s Jak obok
4
G
Mrówka Kazimierz 4 s Jak obok
5
G
G
60
Kurek Jan 40
63
Jak obok
41
G
Kurek Ambroży 16 s Jak obok
15
G
Kurek Bogumiła 11 c Jak obok
12
G
Jan
8
służący
G
G
61
Ługowski Stanisław 32
64
Jak obok
33
G
Ługowska Marianna 30 z Jak obok
31
z
G
Ługowski Idzi 7 s Jak obok
8
s
G
Ługowski Bartłomiej 7 s Jak obok
8
s
G
Ługowski Bartłomiej 4 s Jak obok
6
s
G
Ługowski Dionizy N s Jak obok
1
s
G
Ługowska Marianna 8 c Jak obok
10
c
G
G
62
Górecki Kazimierz 27
65
Jak obok
28
G
Górecka Elżbieta 24 z Jak obok
25
z
G
Gorecki Kazimierz 8 s Jak obok
9
s
G
Górecki Szymon 56 ojciec Jak obok
57
ojciec
G
Górecka Agnieszka 60 z Jak obok
63
z
G
Wawrzyniec 32 komornik ----------
46
Wieś
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
G
Rozalia 33 z -------------
G
Górecka Urszula 1 c Jak obok
2
c
G
----------- Górecka Ewa
N
c
G
G
63
Mucha Kazimierz 59
Cz 1
Jak obok
60
G
Mucha Agnieszka 40 z Jak obok
41
G
Filip 13 pastuch
G
Mucha Józef 22 s Jak obok
25
G
Mucha Kunegunda (Kołaczek Kunegunda) 20 z Jak obok
21
G
Mucha Bartłomiej 4 s Jak obok
5
Mucha Kazimierz
N
G
Mucha Antonina 8 c Jak obok
7
Mucha Rozalia
18
c
G
G
64
Mucha Maciej 33
Cz 2
Buda Maciej
34
G
Mucha Helena 29 z Buda Helena
30
G
Mucha Mateusz 30 brat -------------
G
Mucha Zofia 28 siostra Buda Zofia
29
G
Brygida 6 wychowanka Jak obok
8
Marianna
9
wychowanka
G
G
65
Mucha Bartłomiej 41
66
Jak obok
42
G
Mucha Regina 30 z ----------------
G
Mucha Zofia (Szmaj Zofia)
34
z
G
Mucha Kazimierz 12 s ----------------
G
Mucha Marcin
20
s
47
Wieś
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
G
Mucha Andrzej 8 s Jak obok
11
G
Mucha Helena 7 c Jak obok
12
G
Mucha Andrzej 25 s Jak obok
26
G
Mucha Ewa (Pierun Ewa) 19 z Jak obok
20
G
Mucha Wawrzyniec 20 s
52
Jak obok
26
G
Mucha Katarzyna 17 z Jak obok
23
G
---------------- Mateusz
21
służący
G
---------------- Marianna
37
służąca
G
G
66
Mucha Bogusław 37
67
Jak obok
38
G
Mucha Magdalena 42 z Jak obok
43
G
Mucha Szymon 21 s Jak obok
22
G
Mucha Agnieszka
17
z
G
Mucha Mateusz 1 s ------------
G
Mucha Agata 4 c ------------
G
Mucha Marianna 2 c -----------
G
Antoni 11 pastuch ------------
G
Rafał
12
służący
G
G
67
Marek Łukasz 38
Cz 3
Jak obok
39
G
Marek Rozalia 22 z Jak obok
23
G
Marek Marianna 18 c ----------------
--------------- Marek Agata
5
c
---------------- Marek Marianna
3
c
G
Marek Teresa N c Jak obok
1
G
Maciej 14 pastuch --------
48
Wieś
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
G
Rozalia 19 dziewka ---------------
G
Agnieszka 16 pasterka ----------------
Franciszek
20
służący
Zofia
16
służąca
Łucja
15
służąca
G
G
68
Marek Wincenty 31
Cz 4
Jak obok
32
G
Marek Regina 25 z Jak obok
26
Marek Kazimierz
10
s
Marek Jan
9
s
G
Marek Walenty 5 s -----
G
Marek Wojciech 4 s Jak obok
6
Marek Mateusz
3
G
Marek Stanisław 2 s Jak obok
1 ?
G
Kazimierz 10 pastuch
G
G
69
dzia Paweł 45
68
Jak obok
46
G
dzia Bogumiła 32 z Jak obok
33
G
dzia Marcin 18 s Jak obok
19
G
dzia Adam 9 s Jak obok
10
G
dzia Klemens 4 s Jak obok
6
G
dzia Agnieszka 11 c Jak obok
12
G
dzia Magdalena 7 c Jak obok
8
G
dzia Marianna 2 c Jak obok
2
G
Karol 21 wychowaniec Jak obok
20
slużący
G
Teresa 18 dziewka --------
49
Wieś
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
G
G
70
dzia Tomasz 80 Jak obok
71
ojciec
G
dzia Agnieszka 64 z Jak obok
55
z
G
dzia Idzi → Kędzia Jan 35 s
69
Jak obok
36
G
dzia Franciszka 24 z Jak obok
25
G
dzia Andrzej 18 s Jak obok
17
G
dzia Wojciech N S Jana -------------
G
dzia Bogumiła 4 Córka Jana Jak obok
5
G
Elżbieta 10 pasterka
G
G
71
dzia Maciej 41
70
Jak obok
42
G
dzia Łucja 40 z jak obok
41
z
G
dzia Elżbieta 13 c ----------
G
---------------- Wysota Kazimierz
22
zć
G
dzia Anna 10 c Wysota Anna (Kędzia Anna)
12
c
G
dzia Józefa 8 c Jak obok
10
c
G
dzia Katarzyna 37 siostra ---------
G
dzia Tomasz 87 ojciec ---------
G
Izydor 8 wychowaniec Jak obok
9
G
G
54
Wysota Paweł
24
G
Wysota Cecylia (Gabryś Cecylia)
22
z
G
Wysota Mikołaj
N
G
Marianna
56
komornica
G
G
56
Garcarz Piotr
52
50
Wieś
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
G
Garcarz Regina
35
z
G
G
59
Orłowski Mateusz
21
G
Orłowska Zofia
21
z
G
Maciej
12
służący
G
Cz
Cz
1
Czajka Michał 33
47
Jak obok
34
Cz
Czajka Małgorzata 27 z Jak obok
28
Cz
Czajka Walenty 6 s Jak obok
6
Cz
Czajka Marcin 2 s Jak obok
3
Cz
Czajka Aniela 8 c Jak obok
9
Czajka Zofia
N
c
Cz
Czajka Agnieszka 57 matka Jak obok
58
Cz
Wojciech 24 parobek ---------------
Cz
Zofia 19 dziewka Jak obok
22
służąca
Cz
Cz
2
Adamczewski GrzegorzLipka Grzegorz 35 33 Jak obok
34
Cz
Adamczewska Agata 34 z Jak obok
32
Cz
Adamczewski Marcin 5 s Jak obok
6
Cz
Adamczewski Tomasz 3 s Jak obok
4
Adamczewski Jakub
1
s
Cz
Regina 47 matka Jak obok
55
Cz
Brygida 12 służebna
Cz
Czajków
51
Wieś
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Cz
3
Adamczewski MateuszGracz Mateusz 31
34
Jak obok
32
Cz
Adamczewska Łucja 33 z Jak obok
34
Cz
Adamczewski Michał
12
s
Cz
Adamczewski Jan 5 s --------------
Cz
Adamczewska Zuzanna 12 c Jak obok
12
Cz
Adamczewska Bibianna 3 c Jak obok
4
Cz
Adamczewska Barbara
1
Cz
Cz
4
Kałuża Jan 43
32
Jak obok
45
Cz
Kałuża Katarzyna 44 z Jak obok
53
Cz
Kałuża Maciej 21 s ---------------
Cz
Kałuża Idzi 12 s Jak obok
18 ?
Cz
Kałuża Marianna 11 c Jak obok
10
Cz
Cz
5
Mycka Paweł 26
20
Jak obok
34
Cz
Mycka Rozalia 34 z Jak obok
33
Cz
Mycka Szymon 13 s Jak obok
15
Cz
Mycka Balcer 7 s Jak obok
12
Mycka Helena
10
c
Cz
Mycka Anna 5 c Jak obok
6
Cz
Mycka Karol 80 ojciec Jak obok
72
Cz
Mycka Teresa 72 z ---------------
Cz
Cz
6
Karcin Stanisław 28 Gościnny
21
Jak obok
31
Cz
Karcin Zofia 21 z Jak obok
27
Cz
Karcin Franciszek 7 s Jak obok
8
52
Wieś
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Cz
Karcin Brygida 5 c Jak obok
6
Cz
Karcin Agata 3 c Jak obok
4
Cz
Zofia 43 matka Jak obok
54
Cz
Benon 16 s w/w Benedykt
17
Cz
Piotr 14 s w/w Jak obok
14
Cz
Cz
7
Szewc Władysław 28
22
Jak obok
29
Cz
Szewc Katarzyna 21 z Jak obok
23
Cz
Szewc Tekla 1 c Jak obok
2
Cz
Szewc Stanisław 33 brat
23
Jak obok
34
Cz
Szewc Barbara 24 z Jak obok
25
Cz
10 s Szewc Marek
N
Cz
Szewc Helena 7 c Jak obok
5
Cz
Szewc Brygida 4 c Jak obok
2
Cz
Szewc Katarzyna 63 matka Jak obok
56
Dominik
12
służący
Regina
8
służąca
Cz
Cz
8
Lipka Mateusz 43
24
Jak obok
40
Cz
Lipka Katarzyna 54 z Jak obok
44
Cz
Lipka Kazimierz 10 s Jak obok
9
Cz
Lipka Andrzej 12 s Jak obok
12
Cz
Lipka Błażej 7 s Jak obok
8
Cz
Lipka Katarzyna 18 c Jak obok
17
Cz
Lipka Jadwiga 4 c Jak obok
5
Cz
53
Wieś
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Cz
9
Czajka JakubKarcin Jakub 64
25
Jak obok
36
wiek ?
Cz
49 z Jak obok
41
wiek ?
Cz
Czajka Józef → Karcin Józef 26 s Jak obok
28
Cz
Czajka AgataKarcin Agata 14 z Jak obok
21
Cz
----------------- Czajka Ewa –> Karcin Ewa
N
Cz
Czajka JakubKarcin Jakub 15 s Jak obok
15
Cz
----------------- Czajka Ewa → Karcin Ewa
6
Siostra ??
Cz
Barbara 9 służebna Jak obok
9
Cz
Cz
10
Krawiec Andrzej 26
26
Jak obok
36
Cz
Krawiec Rozalia 21 z Jak obok
25
Cz
Krawiec Szczepan 14 ? s Jak obok
22
Cz
Krawiec Walenty 12 s Jak obok
13
Cz
Krawiec Jadwiga 7 c Jak obok
8
Cz
Krawiec Kunegunda 4 c Jak obok
7
Cz
Krawiec Brygida 1 c Jak obok
2
Cz
Cz
11
Gracz Bartłomiej 53
27
Jak obok
54
Cz
Gracz Zofia 32 z Jak obok
34
Cz
Gracz Stanisław 20 s Jak obok
21
Cz
Gracz Jan 7 s Jak obok
10
Cz
Gracz Elżbieta 15 c Jak obok
16
Cz
Gracz Gertruda 5 c Jak obok
6
Cz
Cz
12
Dura Szymon 62
28
Jak obok
63
Cz
Dura Agnieszka 46 z Jak obok
41
54
Wieś
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Cz
Dura Mikołaj 17 s Jak obok
19
Cz
Dura Łukasz 15 s Jak obok
15
Cz
Dura Andrzej 10 s Jak obok
12
Cz
Dura Maciej 8 s Jak obok
9
Cz
Dura Katarzyna 16 c Jak obok
16
Cz
Cz
13
Górny Franciszek 31
29
Jak obok
32
Cz
Górna Helena ? → Górna Katarzyna 23 z Górna Katarzyna
24
Cz
Górny Paw 5 s Jak obok
7
Cz
------------- Górny Wawrzyniec
N
s
Cz
------------ Górna Helena
12
Cz
Górna Ewa 3 c Jak obok
3
Cz
Górna Małgorzata 54 matka Jak obok
55
Cz
Marcin 14 s w/w Jak obok
?
Cz
Małgorzata 10 c w/w Jak obok
10
Cz
Cz
14
Górny Marcin 55
30
Jak obok
54
Cz
Górna Zofia 43 z Jak obok
47
Cz
Dziadek Grzegorz 20 zięć Jak obok
21
Cz
Dziadek Kunegunda (Górna Kunegunda) 21 c Jak obok
22
Cz
Górny Szczepan 8 s Jak obok
9
Cz
Górny Jakub 15 s Jak obok
6
Cz
Górna Urszula 15 c Jak obok
16
Cz
Górna Magdalena 13 c ---------------
Cz
------------- Górna Barbara
12
c
Cz
Górna Łucja 3 c Jak obok
4
55
Wieś
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Cz
Cz
15
Kiełb Wawrzyniec 42
31
Hamny Wawrzyniec
29
Cz
Kiełb Magdalena 44 z Jak obok
27
Cz
Kiełb Małgorzata 9 c Jak obok
10
Cz
Kiełb Magdalena 4 c Jak obok
6
Cz
Kiełb Agnieszka 3 c Jak obok
2
Kiełb Helena
1
Cz
Wojciech 23 parobek Jak obok
21
Cz
Elżbieta 14 pasterka --------------
Cz
Cz
16
Lis Jan 37
36
Jak obok
38
Cz
Lis Regina 30 z Jak obok
31
Cz
Lis Bartlomiej 14 s Jak obok
15
Cz
Lis Marianna 18 c Jak obok
19
Cz
Lis Magdalena 7 c Jak obok
7
Cz
Lis Urszula 6 c Jak obok
6
Cz
Lis Rozalia 3 c Jak obok
4
Cz
--------- Lis Barbara
N
c
Cz
--------- Lis Jadwiga
62
matka
Cz
Zofia 38 komornica --------------
Cz
Cz
17
Kiełb Piotr 63
37
Jak obok
57
Cz
Kiełb Kunegunda 31 z Jak obok
45
Cz
Kiełb Małgorzata 21 c Jak obok
22 ?
Cz
Sip Maciej 30 zć Jak obok
31
Cz
Sip Małgorzata (Kiełb Małgorzata) 28 c Jak obok
28
56
Wieś
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Cz
Sip Wincenty 5 s Jak obok
6
Cz
Sip Tekla 3 c Jak obok
4
Cz
Sip Małgorzata N c Jak obok
1
Cz
Wincenty 17 parobek ----------
Cz
Magdalena 31 komornica Jak obok
51
Cz
Cz
18
Kiełb Marcin 64
38
Jak obok
62
Cz
Kiełb Regina 57 z Jak obok
58
Cz
Kiełb Urban 23 s ----------
Kuźnica nr 61
Cz
Kiełb Agnieszka (Dziwińska Agnieszka) 14 z -------------
Cz
Kiełb Ignacy 20 s Jak obok
23
Cz
Kiełb Dorota 18 z Jak obok
20
Cz
Kiełb Urszula 14 c -----------
Cz
Lis Paweł 21 zięć
35
Jak obok
21
Cz
Lis Klara (Kiełb Klara) 18 c Jak obok
20
z
Cz
Lis Marcin 1 s -----
Lis Agnieszka
N
Cz
Roch 21 parobek -----------
Cz
Elżbieta 17 dziewka -------
Cz
Wojciech
11
służący
Cz
Cz
19
Hamny Szczepan 43 Wójt
39
Jak obok
46
Cz
Hamna Katarzyna 40 z Jak obok
40
Cz
Hamny Antoni 11 s Jak obok
10
Cz
Hamny Karol 8 s Jak obok
8
Cz
Hamny Łukasz 2 s Jak obok
3
57
Wieś
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Cz
Hamna Tekla
N
Cz
Michał 29 parobek Jak obok
30
Cz
Cz
20
Hamny Andrzej 41
40
Jak obok
42
Cz
Hamna Marianna 43 z Jak obok
43
Cz
Hamna Marianna 11 c Jak obok
12
Cz
Hamna Aniela 6 c Jak obok
7
Cz
Kiełb Wawrzyniec 22 zć Jak obok
21
Cz
Kiełb Dorota (Kiełb Dorota) 14 c Jak obok
19
Cz
Hamna Jadwiga 73 matka -----------------
Cz
Jadwiga 61 komornica Jak obok
61
Cz
Ludwik 25 s w/w Jak obok
24
Cz
Cz
21
Zac Wojciech 27
41
Jak obok
28
Cz
Zajac Agnieszka 21 z Jak obok
22
Cz
Zac Agnieszka 4 c Jak obok
5
Cz
Zac Marianna 1 c Jak obok
2
Cz
Zac Helena N c ----------------
Cz
Regina matka -----------------
Cz
Zac Franciszek 21 s w/w Jak obok
20
brat
Cz
Elżbieta
15
służąca
Cz
Cz
22
Szczygieł Jan 43
42
Jak obok
33
Cz
Szczygieł Marianna z Jak obok
27
Cz
Szczygieł Tekla c Jak obok
5
Cz
Szczygieł Jadwiga matka ------------
58
Wieś
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Cz
Cz
23
Szczygieł Kazimierz 42
43
Jak obok
44
Cz
Szczygieł Małgorzata z Jak obok
34
Cz
Szczygieł Melchior 10 s Jak obok
11
Cz
Szczygieł Bartłomiej 3 s Jak obok
4
Cz
Szczygieł Dorota c Jak obok
2
Cz
Cz
24
Szczygieł Marcin 43
44
Jak obok
43
Cz
Szczygieł Rozalia z Jak obok
38
Cz
Szczygiel Karol 10 s Jak obok
12
Cz
Szczygiel Maciej 7 s Jak obok
8
Cz
Szczygieł Wawrzyniec 1 s ----------
Cz
Szczygieł Józefa
6
c
Cz
Szczygieł Agnieszka 62 matka Jak obok
64
Cz
Cz
25
Szczygieł Jakub 43
45
Jak obok
44
Cz
Szczygieł Katarzyna 35 z Jak obok
36
Cz
Szczygieł Tomasz 5 s Jak obok
6
Cz
Szczygieł Antoni
N
s
Cz
Szczygieł Marianna 6 c Jak obok
7
Cz
Szczygieł Justyna 2 c Jak obok
3
Cz
Szczygieł Dorota
65
matka
Cz
Cz
26
Cieśla Józef 31
46
Jak obok
37
Gościnny
Cz
Cieśla Jadwiga 29 z Jak obok
33
Cz
Cieśla Bartłomiej 7 s Jak obok
8
59
Wieś
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Cz
Cieśla Szymon 5 s Jak obok
6
Cz
Cieśla Jan 3 s Jak obok
4
Cz
Cieśla Marianna 2 c Jak obok
3
Cieśla Zofia
N
c
Cz
Marcin 22 parobek -----------
Cz
Cieśla Marianna 18 siostra --------------
? Balcer
41
służący
Marianna
18
służąca
Cz
Holderny Kazimierz 21
Ku 43
Jak obok
22
Włodarz
Cz
Holderna Zofia 18 z w/w
Ku
Jak obok
17
Ku
Holderny Bartłomiej
N
s
Ku
Holderny Marianna
N
c
Cz
Cz
27
Jangas Mateusz 33
48
Jak obok
44
Cz
Jangas Agnieszka 32 z Jak obok
42
Cz
Jangas Elżbieta 17 c --------------
Jangas Agata
18
c
Cz
? Kazimierz 27 zć Jak obok
29
Cz
Marianna (Jangas Marianna) 18 c Jak obok
17
Cz
Cz
28
Wysota Szczepan 33
8
Jak obok
34
Cz
Wysota Bogumiła 27 z Jak obok
28
Cz
Wysota Łukasz 5 s Jak obok
6
Cz
Wysota Józef 1 s Jak obok
2
Cz
Antoni 15 pastuch --------------
Cz
Bartłomiej 43 Jak obok
44
służący
60
Wieś
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Cz
Wysota Agata 21 siostra ------------
Cz
Jan
13
służący
Cz
Elżbieta
23
służąca
Cz
Wysota Marianna
71
matka
Cz
Cz
29
Wysota Sebastian 43
7
Jak obok
44
Cz
Wysota Rozalia 27 z Jak obok
28
Cz
Wysota Piotr 10 s Jak obok
11
Cz
Wysota Wojciech 8 s Jak obok
9
Cz
Wysota Marcin 6 s Jak obok
7
Cz
Wysota Jan 4 s Jak obok
5
Cz
Wysota Józef 1 s Jak obok
2
Wysota Andrzej
N
s
Cz
Wysota Zofia 13 c ------------------
Cz
Wysota Michał 23 brat Jak obok
24
Cz
Cz
30
Wysota Józef 62
6
Jak obok
62
Cz
Wysota Małgorzata 60 z Jak obok
61
Wysota Grzegorz 15 s Jak obok
15
---------- Wysota Michał
14
s
Wysota Karol 9 s --------------
Wysota Teresa 6 c Jak obok
7
Cz
Wysota Jan 30 s Jak obok
31
Cz
Wysota Barbara 20 z Jak obok
31
Wysota Franciszka N c Jak obok
1
Cz
Wysota Paweł 25 s -----------------
61
Wieś
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Cz
Wysota Domicela (Gabryś Cecylia) 21 z -------------------
Cz
Agnieszka
20
służąca
Cz
31
Wysota Wojciech 32
5
Jak obok
33
Cz
Wysota Gertruda 25 z Jak obok
26
Cz
Wysota Anna 2 c Jak obok
3
Wysota Apolonia
N
c
Cz
Wysota Łukasz 78 ojciec Jak obok
70
Cz
? Kazimierz 20 parobek ----------
Cz
? Teresa
18
służąca
Cz
Magdalena 13
służąca
Cz
Cz
32
Brzazgała Wojciech 72
9
Jak obok
73
? Brzazgała Zofia
51
z
? Brzazgała Wojciech
51
s
Cz
Brzazgała Jadwiga 29 z Jak obok
27
z
Cz
Brzazgała Władysław 10 s Jak obok
11
Cz
Brzazgała Fabian 3 s Jak obok
5
Cz
Brzazgała Teresa 5 c Jak obok
6
Cz
Brzazgała Katarzyna 2 c Jak obok
3
Cz
Antoni 18 Szredniak -----------
Cz
Wojciech 69 komornik
Cz
Zofia 80 z
Cz
Marianna
16
służąca
Cz
Cz
33
Gałka Antoni 53
11
Jak obok
54
62
Wieś
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Cz
Gałka Marcjanna 43 z Jak obok
44
Cz
Gałka Szymon 13 s Jak obok
13
Gałka Alexy
7
Cz
Gałka Paweł 2 s Jak obok
3
Cz
Gałka Rozalia 15 c
Cz
Gałka Barbara 10 c Jak obok
11
Cz
Gałka Apolonia
16
Cz
Cz
34
Gałka Jakub 40
10
Jak obok
41
Cz
Gałka Apolonia 67 z Jak obok
68
Cz
Gałka Michał 17 s Jak obok
18
Gałka Urszula (Kiełb Urszula)
18
z
Cz
Gałka Ewa 20 c Jak obok
9 ?
Cz
Cz
35
Gabryś Łukasz 48
13
Jak obok
48
Cz
Gabryś Jadwiga 35 z Jak obok
36
Cz
Gabryś Fabian 1 s Jak obok
2
Cz
Gabryś Barbara 12 c Jak obok
12
Cz
Gabryś Marianna 8 c Jak obok
8
Cz
Gabryś Marianna 3 c
Cz
Gabryś Agnieszka 52 siostra
Cz
Marianna
8
służąca
Cz
Cz
36
Gabryś Wojciech 43
15
Jak obok
44
Cz
Gabryś Katarzyna 38 z Jak obok
35
Cz
Gabryś Stanisław 8 s Jak obok
9
63
Wieś
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Cz
Gabryś Mikołaj 6 s Jak obok
7
Gabryś Felicjan
4
Gabryś Mateusz
N
Cz
Gabryś Elżbieta 3 c -----------------
Cz
Gabryś Magdalena 1 c Jak obok
2
Cz
Tomasz 12 pastuch Jak obok
13
służący
Cz
Katarzyna
15
służąca
Cz
Cz
37
Gabryś Marcin 37
14
Jak obok
36
Cz
Gabryś Katarzyna 28 z Jak obok
27
Cz
Gabryś Franciszek N s Jak obok
1
Cz
Gabryś Barbara 88 matka Jak obok
78
Cz
Barbara 10 służebna ------------
Cz
Wojciech
12
służący
Cz
Cz
38
Smug Mateusz 57
12
Jak obok
40
Cz
Smug Marianna 29 z Jak obok
35
Cz
Smug Rozalia 16 c Jak obok
15
Cz
Smug Józefa 12 c Jak obok
12
Cz
Smug Marianna 7 c Jak obok
8
Cz
Smug Zofia 5 c ------
Cz
Smug Helena 2 c -----
Cz
Smug Andrzej 88 ojciec Jak obok
88
Cz
Smug Ewa 87 z Jak obok
80
Cz
Smug Józef 35 s Jak obok
36
Cz
Smug Katarzyna
37
z
64
Wieś
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Cz
Cz
39
Kosmala Tomasz 34
16
Jak obok
35
Cz
Kosmala Jadwiga 34 z Jak obok
35
Cz
Kosmala Franciszek 13 s Jak obok
13
Cz
Kosmala Bartłomiej 11 s Jak obok
10
Cz
Kosmala Jan 2 s Jak obok
3
Cz
Kosmala Małgorzata
5
C ??
Cz
Cz
40
Kosmala Łukasz 37
17
Jak obok
38
Cz
Kosmala Wiktoria 35 z Jak obok
36
Cz
Kosmala Augustyn 6 s Jak obok
8
Kosmala Jakub
2
s
Cz
Kosmala Barbara 9 c Jak obok
10
Cz
Kosmala Marianna 3 c Jak obok
4
Cz
Kosmala Małgorzata 5 c
Cz
Kosmala Michał 16 brat Jak obok
18
Cz
Kosmala Anna 55 matka
Cz
Cz
41
Sibiński Jan 50
18
Jak obok
51
Cz
Sibińska Agnieszka 22 z Jak obok
21
Cz
Sibiński Dominik 19 s Jak obok
19
Cz
Sibińska Marianna 12 c Jak obok
12
Cz
Magdalena 10 wychowanka Jak obok
10
Cz
Cz
42
Sibiński Tomasz 25
19
Jak obok
35
Cz
Sibińska Katarzyna 22 z Jak obok
24
65
Wieś
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Cz
Sibiński Mateusz N s Jak obok
1
Cz
Sibińska Katarzyna 5 c Jak obok
6
Cz
Zofia 13 służebna Jak obok
12
Cz
Cz
43
Dudek Walenty 36
49
Jak obok
35
Cz
Dudek Zofia 28 z Jak obok
30
Cz
Dudek Szymon 15 s Jak obok
17
Cz
Dudek Mikołaj 13 s --------
Cz
Dudek Elżbieta 9 c Jak obok
12
Cz
Dudek Kunegunda 2 c Jak obok
3
Cz
Dudek Aniela 30 siostra ----------------
Cz
Cz
44
Dudek Ludwik 42
50
Jak obok
32
Cz
Dudek Franciszka 28 z Jak obok
27
Dudek Andrzej
N
s
Dudek Helena
5
c
Cz
Dudek Agata 2 c Jak obok
3
Cz
Dudek Łukasz 19 brat -----------
Cz
Helena 10 służebna ----------
Cz
Maciej
20
służący
Cz
Magdalena
11
służąca
Cz
Cz
45
Podwodnik Józef 32
52
Jak obok
37
Cz
Podwodnik Jadwiga 41 z Jak obok
40
Cz
Podwodnik Sebastian 6 s Jak obok
8
Cz
Podwodnik Tomasz 3 s -------
66
Wieś
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Cz
Podwodnik Antonina 4 c Jak obok
6
Cz
Katarzyna 56 komornica Jak obok
50
Cz
Rozalia 41 komornica Jak obok
42
Cz
Marianna 59 komornica -------------
Cz
Cz
46
Krawiec Jan 42
51
Jak obok
41
Cz
Krawiec Jadwiga 34 z Jak obok
32
Cz
Krawiec Walenty 3 s Jak obok
4
Cz
Krawiec Rozalia 10 c Jak obok
10
Cz
Krawiec Marianna N c Jak obok
1
Cz
Cz
Zamkowe nr 10
53
Dubisz Stanisław
36
Cz
Dubisz Bogumiła
22
z
Cz
Dubisz Franciszek
6
s
Cz
Dubisz Marianna
N
c
Cz
Dubisz Stanisław
21
brat
Cz
Dubisz Katarzyna
19
z
Cz
? Kunegunda
12
służąca
Cz
Klara
12
służąca
Cz
Cz
Zamkowe nr 11
54
Filip Idzi
57
Cz
Filip Agnieszka
55
z
Cz
Filip Mikołaj
22
s
Cz
Filip Jadwiga
15
c
Cz
Filip Maciej
24
s
Cz
Filip Helena
15
z
67
Wieś
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Cz
Cz
Kuźnica nr 56
55
Skorupa Marcin
38
Cz
Skorupa Elżbieta
37
z
Cz
Skorupa Balcer
?
s
Cz
Skorupa Marek
?
s
Cz
Skorupa Kacper
9
s
Cz
Skorupa Katarzyna
17
c
Cz
Skorupa Gertruda
6
c
Ku
Ku
1
Skołowski Szymon 32
Ku
Sokołowska Agnieszka 27 z
Ku
Sokołowska Antonina N c
Ku
Anna 11 piastunka
Ku
Jadwiga 22 dziewka
Ku
Regina 42 komornica
Ku
Grzegorz 9 s w/w
Ku
Mikołaj 4 j w
Ku
Bratyński Stanisław 34
Ku
Bratyńska Marianna 16 z
Ku
Bratyńska Łucja 1 c
Ku
Franciszka 12 piastunka
Ku
Ku
2
Korzański Paweł 52
1
Jak obok
53
Ku
Korzańska Franciszka 31 z Jak obok
32
Kuźnica Grabowska
68
Wieś
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Ku
Korzański Andrzej 17 s Jak obok
16
Ku
Korzański Paweł 11 s Jak obok
12
Korzański Wincenty
9
s
Ku
Korzański Stanisław 6 s Jak obok
7
Ku
Korzański Franciszek 2 s Jak obok
3
Korzański Jan
N
Ku
Korzańska Marianna 12 c Jak obok
13
Ku
Elżbieta
18
służąca
Ku
Ku
3
Śniegula Józef 35
2
Jak obok
36
Ku
Śniegula Marianna 29 z Jak obok
30
Ku
Śniegula Walenty 11 s Jak obok
12
Ku
Śniegula Tomasz 7 s Jak obok
10
Ku
Śniegula Andrzej 3 s Jak obok
7
Ku
Śniegula Katarzyna 12 c Jak obok
13
Ku
Śniegula Józefa 6 c Jak obok
8
Ku
Śniegula Zofia 2 c Jak obok
2
Ku
Śniegula Małgorzata
N
c
Ku
Stanisław
37
służący
Ku
Ku
4
Śniegula Antoni 38
3
Jak obok
41
Ku
Śniegula Katarzyna 37 z Jak obok
43
Ku
Śniegula Rafał 13 s Jak obok
16
Ku
Śniegula Agnieszka 9 c Jak obok
12
Ku
Śniegula Ewa 4 c Jak obok
5
Śniegula Teresa
N
c
69
Wieś
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Ku
Śniegula Małgorzata 57 Matka ----------------
Ku
Katarzyna 31 komornica Jak obok
31
Ku
Ku
5
Śniegula Marcin 41
4
Jak obok
42
Ku
Śniegula Apolonia 33 z Jak obok
34
Ku
Śniegula Jan 12 s Jak obok
12
Ku
Śniegula Wawrzyniec N s Jak obok
1
Ku
Śniegula Katarzyna 15 c Jak obok
15
Ku
Śniegula Antonina 4 c Jak obok
4
Ku
Wojciech
N
wychowaniec
Ku
Ku
6
Śniegula Maciej 34
5
Jak obok
35
Ku
Śniegula Gertruda 26 z Jak obok
23
Ku
Śniegula Sebastian 11 s Jak obok
12
Ku
Śniegula Tekla 7 c Jak obok
8
Ku
Śniegula Agnieszka 5 c Jak obok
6
Ku
Śniegula Jadwiga 73 matka Jak obok
74
Ku
Małgorzata
70
komornica
Ku
Ku
7
Betka Stanisław 41
7
Jak obok
45
Ku
Betka Agnieszka 29 z Jak obok
44
Ku
Betka Marianna 27 c Jak obok
28
Ku
Jakub 10 służebny ------------
Ku
Ku
8
Betka Jan 39
8
Jak obok
30
Ku
Betka Tekla 24 z Jak obok
26
70
Wieś
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Ku
Betka Antoni 5 s Jak obok
5
Ku
Betka Joachim N s Jak obok
1
Ku
Ku
9
Betka Mikołaj 41
9
Jak obok
42
Ku
Betka Rozalia 36 z Jak obok
37
Ku
Betka Józef 11 s Jak obok
13
Ku
Betka Marcin 8 s Jak obok
12
Ku
Betka Marianna 7 c Jak obok
10
Ku
Betka Barbara 6 c Jak obok
8
Ku
Betka Tekla 2 c Jak obok
2
Ku
Jadwiga 11 służebna Jak obok
12
Ku
Ku
10
Szala Antoni 23
10
------------
zma
Ku
Szala Agnieszka 18 z Jak obok
19
wdowa
Ku
Szala Józef 3 s ---------------------
Szala Marcjanna
N
c
Ku
Szala Michał 63 ojciec Jak obok
71
Ku
Zamkowe nr 56 Szala Wojciech
38
Ku
Szala Jadwiga
28
z
Ku
Szala Stanisław
10
s
Ku
Szala Marcin
7
s
Ku
Szala Karol
5
s
Ku
Szala Magdalena
3
c
Ku
Szala Józefa
1
c
Ku
---------- Sebastian
17
służący
Ku
Anna
20
służąca
71
Wieś
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Nr
domu
Nazwisko i im Wiek
Ku
Mar ? 15 pastuch
Ku
Elżbieta 21 dziewka
Ku
Marianna 11 służebna
Ku
Ku
11
Tondera Antoni 37
6
Jak obok
33
Ku
Tondera Regina 29 z Jak obok
33
Tondera Ignacy
12
s
Ku
Tondera Jan 8 s ---------------
Ku
Tondera Wojciech 4 s Jak obok
8
Ku
Tondera Mikołaj N s --------------
Ku
Tondera Kunegunda 12 c -------------
Ku
Tondera Aniela 2 c Jak obok
3
Ku
Ku
12
Bigos Mateusz 63
11
Jak obok
64
Ku
Bigos Gertruda 27 z Jak obok
28
Ku
Bigos Stanisław 15 s Jak obok
15
Ku
Bigos Roch 7 s Jak obok
8
Ku
Bigos Agata 18 c ---------------
Ku
Bigos Klara 13 c Jak obok
15
Ku
Bigos Agnieszka 1 c ----------------
Ku
Jakub 22 parobek Jak obok
23
Ku
Franciszka 26 dziewka Jak obok
23
Ku
Agnieszka
N
Ku
Ku
13
Bigos Bartłomiej